Láska by měla být v životě člověka tak velkou stavbou, že s ní nebude nikdy hotov.

Pomůžu, aby Vaše skutečná stavba z cihel a malty, dřeva, betonu byla hotova. V termínu a v té nejvyšší kvalitě.

Autorizovaný technický dozor investora

Technický dozor investora

Nabízím službu nezávislý technický dozor investora. Cílem je zajištění provádění stavby dle projektové dokumentace a dle platných předpisů a norem, kontrola vykazovaných prací ve vztahu k čerpání finančních prostředků a zajištění správného a bezpečného provádění prací.

Autorizovaný technický dozor investora

Stavbyvedoucí

Zajišťuji odborné vedení výstavby, veškeré činnosti stavbyvedoucího. Pro tuto činnost mám nezbytná oprávnění.

Autorizovaný technický dozor investora

Projekční činnost

Zpracovávám projekty staveb a interiérů ve všech projektových stupních. V případě zájmu, zajišťuji také inženýring a spolupráci v průběhu realizace.

Autorizovaný technický dozor investora

Konzulting

Nabízím konzultace a poradenství pro všechny účastníky výstavby (investor, stavebník, zhotovitel, uživatel...)