Projekční
činnost

Zpracovávám projekty staveb a interiérů ve všech projektových stupních. U vybraných projektů zajišťuji inženýring a spolupráci v průběhu realizace.

1 ze 4
Architektonická studie

2 ze 4 Dokumentace pro územní rozhodnutí

3 ze 4 Dokumentace pro stavební povolení

4 ze 4 Dokumentace skutečného provedení stavby