Stavby
vedoucí

Stavbyvedoucí je fyzická osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu.

 

Podle Stavebního zákona musí stavbyvedoucí vést každou stavbu nebo změnu dokončené stavby, kterou jako zhotovitel provádí stavební podnikatel

 

Jestliže provádí stavebník stavbu pro bydlení svépomocí, potom pro ni musí zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím. To platí i pro svépomocnou změnu stavby